How to catch the book thief of Tiki

-Please scroll down for English-

Có một dạo, cứ hở đến 3 giờ trưa là mình cùng đại ca Alex Huỳnh huy động anh em trong lab truy cập vào tiki tham gia giải đố, với niềm tin mạnh mẽ là ba, bốn bộ não đã quen với việc giải mã các dòng code thì đây chỉ là trò trẻ con. Thể lệ trò này trích nguyên văn như sau:  Read More

Advertisements