Install SRILM on Windows

-Please scroll down for English-

SRILM là 1 toolkit khá nổi trong việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ n-gram. Có 2 hệ điều hành mình đã thử:

  • Linux: Xem tại đây.
  • Window: Sử dụng cyqwin để cài đặt, sau 4,5 lần tháo ra rồi cài vào thì đã nắm được bí quyết. Hệ điều hành Window 10.

Read More

Advertisements

Steganography + Harry Potter = New toy at Fred and George Weasley’s Wizard Wheezes

-Please scroll down for English-

Theo phản hồi lần trước, các bài post của mình từ giờ trở đi sẽ được bố cục gồm phần thuật ngữ và phần thí nghiệm, nhằm giúp cho các bạn không chuyên nắm được các định nghĩa và ý tưởng của mình. Read More