Install SRILM on Windows

-Please scroll down for English-

SRILM là 1 toolkit khá nổi trong việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ n-gram. Có 2 hệ điều hành mình đã thử:

  • Linux: Xem tại đây.
  • Window: Sử dụng cyqwin để cài đặt, sau 4,5 lần tháo ra rồi cài vào thì đã nắm được bí quyết. Hệ điều hành Window 10.

Read More

Advertisements