Install MOSES for amateur in Ubuntu

-Please scroll down for English-

Moses có thể ví như 1 hệ thống phổ biến dùng trong dịch máy, nhưng lại khá khó khăn trong cài đặt. Bài viết này hướng dẫn bạn cách cài đặt Moses cho người mới biết, đủ để sử dụng mà không cần quan tâm đến các tham số phức tạp. Nhưng về lâu dài, bạn cần nắm rõ tuning để đạt được tham số tối ưu (điều mà mình đang cần ai đó chỉ giáo :)) ).

Read More

Advertisements

Install MGIZA for Ubuntu

-Please scroll down for English-

MGIZA viết tất cho Multi-threaded GIZA, cho thấy khả năng chạy nhanh hơn GIZA++ gốc bởi tận dụng khả năng của máy tính. Các bước cài đặt MGIZA có phần đơn giản hơn cả GIZA, 1 phần là nhờ file config của tác giả mình tham khảo.

Read More

JAIST Internship – Part 2

Author: Phó Ngọc Đăng Khoa – Lê Thanh Tùng – Hồ Xuân Vinh – Lê Duy Tân – Vũ Đức Tài – Lê Tấn Đăng Khoa – Nguyễn Thành An

-Please scroll down for English-

Thời điểm thích hợp nhất là sau khi học xong Phương pháp Nghiên cứu Khoa học (APCS cuối năm 2, Tài năng và Chính quy cuối năm 3).

Thời điểm đi:

  • Theo trường: mùa đông (Jan – Feb), mùa hè (July – Aug)
  • Theo  giáo sư: vẫn theo đợt nhưng có thể thảo luận qua email với giáo sư
  • Lưu ý là năm tài khóa của Nhật sẽ kết thúc vào tháng 2-3 nên các đợt xin vào mùa đông sẽ khó hơn xin vào mùa hè vì giáo sư có thể đã hết slot hoặc hết jasso cho JAIST vào năm đó.

Read More